فلسفه و اندیشه

انواع مقالات فلسفی

رمز آب/باد/خاک و آتش

نقطه:
باسلام
از عهد عتیق صحبت از آفرینش از چهار عنصر آب باد خاک وآتش بوده است قدما بر این نظر بودن که تمام جهان را می توان در این چهار دسته جای داد ولی به نظر شما آیا این دسته بندی درست است آیا منظور از آب باد خاک وآتش همین چیز هایی هستند که ما در اطراف خود می بینیم .آیا انسان که ما در جاهای مختلف ودر کتب مختلف از آفرینش او از خاک صحبت شده آیا او واقعا از خاک آفریده شده؟ یا آیا جنس شیطان از آتش است ؟یا بهشت بر روی آب آفریده شده ؟ویا خیلی سوالهایی از این قبیل که می توان از رمز آب باد آتش وخاک داشت .
مفهوم هر یک از این سمبل ها که در اثر ساده انگاری و ظاهر بینی  انسان در طول سالهای  متوالی به مفاهیمی ساده وظاهری بدل گشته است .در کنار این مفاهیم رمزی بسیار ظریف قرار دارد.
1- رمز آب :
               آب در میان انسان ها همواره مظهر حیات و زندگی بوده است از قدیم صحبت بر این بوده که هر کجا آب هست زندگی در آن جا جریان دارد همچنین از مظاهر دیگر آب پاکی و روشنایی است و   دانشمند آب را شکل پذیر و تاحدی شکل دهنده توصیف می کنند  .  خدا نیز در قرآن از بهشت هایی یاد میکند که در زیر درختان ان نهر های آب روان است . با توجه به خواص آب و با توجه به اینکه در عالم بالا آّب به گونه زمینی آن وجود ندارد باید معنایی برای آب پیدا کرد که توصیفات زمینی بر آن وارد باشد و مقصود آسمانی را نیز براورده سازد زیرا که در زمین باید به گونه ای صحبت شود که انسان قادر به درک موضوع گردد.از دست خداوند از آب در کتب آسمانی به دو معنی زمینی وآسمانی آن یاد کرده وهر دو را آب نامیده است .از این جا می توان آب را به آگاهی در موضوع آسمانی تابیر کرد .و در این صورت است که می توان گفت یکی از ارکان آفرینش آگاهی است .

نقطه:
با سلام
در ادامه بحث رمز ها به رمز باد میرسیم
2 - رمز باد:
               در ادیان ومسلک های مختلف از باد به حرکت وجنبش یاد شده است .باد سکون را از بین می برد وتغییر را به همراه دارد . در حقیقت اگر حرکتی نباشد باد نیز معنی خود را از دست می دهد .پس در آفرینش برای به وجود آوردن یک پویا ای و حرکت نیاز به چیزی بوده است که از آن به باد یاد شده .چیزی که در عالم بالا از آن به باد یاد شده است انگیزه می باشد که مایع حرکت وپویایی  است .پس دومین  عنصر تشکیل دهنده انگیزه است .
 

shavan:
مابین جهار عنصر یک ارتباط منطقی هست
1-خاک 2-آب 3-آتش 4-باد

همانطوری که مشاهده میکنید جنس عناصر از
1تا4 رفته رفته لطیفتر میشه
همین ارتباط منطقی مبنای جادوگری والبته کیمیاگری میباشد
 

نقطه:
با سلام
دوست غزیز سخن شما در رابطه نظم در آفرینش کاملا درست است  .ما در هیچ کجای عالم روابط غیر منطقی نمیبینیم همواره این قوانین ظریف است که موجب کشف چیزهای تازه می شود والبته دستمایی برای جادوگران. اعمالی که یک جادوگر انجام میدهد همگی بر اساس قوانینین حاکم بر عالم می باشد که ما تعدادی از این قوانین را به صورت علم ثابت کرده ایم وتعداد دیگر هنوز ثابت نشده است .
3 - رمز خاک:
                 خاک در فرهنگهای مختلف مظهری از شکل پذیری  و باروری است .وقتی از خاک صحبت میشود بیاد رشد وشکوفایی میافتیم .در کتب مقدس از خاک بعنوان عنصر آفرینش انسان یاد شده است. پس این عنصری که انسان از آن آفریده شده است باید قابلیت رشد شکوفایی وشکل پذیری را داشته باشد مطلب دیگر خاک در بر گیرنده گوهر های بسیار ی در درون خود است همچنین خاک در تعامل با دیگر عناصر واکنش های جالبی از خود بجا میگذارد.

نقطه:
باسلام
4- رمز آتش:
             همان طور که همه میدانیم آتش مظهر پختگی حرارت سخت کاری است از زمانی که اتش کشف شد اثار پختگی در اعمال انسان نمودار شد او توانست با استفاده از آتش چند تغییر عمده در زندگی خود دهد اولین تغییر در پخت غذا حاصل شد پس از آن انسان توانست با اتش به اهن دست یابد وان را شکل دهد و سخت کند در کتب مقدس هم از اتش در معانی مختلف استفاده شده است که در اینجا نیز با نگاهی به کاربرد ومعنی آن آتش را باعث پختگی وسخت شدن باید معنی کرد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 14  توسط جواد اسماعیلی  |